เลขาธิการ ก.ล.ต. เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ตลาดทุนไทย-ลาว

อังคาร ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๑ ๑๕:๔๗
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างตลาดทุนไทยและ สปป. ลาว ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านพูเพ็ด คำพูนวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน รวมทั้งได้บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

ด้านบทบาท ก.ล.ต. ในการกำกับและพัฒนาตลาดทุนกับสมาชิกสภาแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว (ค.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยการเดินทางไปดังกล่าวจัดขึ้นตามความร่วมมือระหว่าง ค.ล.ต.— ตลาดหลักทรัพย์ลาว และ ก.ล.ต.— ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมเดินทางด้วย

"การที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สมาชิกสภาแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงของ ค.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลอดจนคณะที่มีส่วนผลักดันการพัฒนาตลาดทุนของ สปป. ลาว ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนของ สปป. ลาว ให้เป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศซึ่งฝ่ายไทยได้นำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับกับพัฒนาการของตลาดการเงินโลกที่นับวันจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเป็นลำดับ

ก.ล.ต. มุ่งมั่นในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญในภูมิภาค และจะเพิ่มบทบาทเชิงรุกให้เด่นชัดขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้นำไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด มากยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับตลาดทุนในประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานของการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน ซึ่งน่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยก้าวไปข้างหน้า พร้อมกับการเพิ่มบทบาทสำคัญของตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคนี้” นายวรพล กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด