ธปท. ไม่มีการประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ

พุธ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๑:๐๕
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าจากการหารือกับธนาคารพาณิชย์ไทย และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 มีความเห็นร่วมกันว่า ควรรักษาระบบสถาบันการเงินให้ทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้นานที่สุด จึงไม่มีการประกาศวันหยุดทำการสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด