กระทรวงพลังงาน ยังระดมกำลังเร่งผลิตเรือพาย และรวบรวมเครื่องกรองน้ำดื่ม ส่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วอนทุกฝ่ายใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ศุกร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๘:๐๐
วันนี้ (21 ต.ค. 54) นายพชร นริพทะพันธุ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน แจ้งผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า กระทรวงพลังงานได้ระดมเงินและสิ่งของบริจาคต่าง ๆ โดยได้มอบเรือ 1,300 ลำ และกำลังส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม 3,000 ชุด ส่งมอบศูนย์อพยพและชุมชนนำไปใช้ส่วนรวม วอนผู้ได้รับมอบเรือและเครื่องกรองน้ำดื่ม นำใช้ประโยชน์ส่วนรวม เผยเตรียมเงิน 484 ล้านบาท รองรับมาตรการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายพชรฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์อำนวยการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงพลังงาน ซึ่งมี พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานเป็นประธานว่า กระทรวงพลังงานโดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัด และบริษัทในกำกับฯ ได้รวบรวมเงินและสิ่งของจำเป็นได้แก่ เรือพาย เครื่องกรองน้ำดื่ม ถุงยังชีพ ข้าวกล่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ไปบริจาคในพื้นที่ที่ประสบภัยในหลายจังหวัด อีกทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

“ความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัยทั้งเรือ เครื่องกรองน้ำดื่มนั้น ขณะนี้กระทรวงพลังงาน ได้มอบเรือ 1,300 ลำ และกำลังส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม 3,000 ชุด ที่จะมอบให้กับศูนย์อพยพและชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวม ส่วนผู้ที่ได้รับการบริจาคไปแล้ว ใคร่ขอความร่วมมือนำเรือไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไม่ควรจะยึดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว จนถึงขณะนี้เราได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของบริจาค จากหน่วยงานในสังกัด บริษัทในเครือ และผู้บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป อีกทั้งเตรียมงบประมาณกว่า 484 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานแผนฟื้นฟูและมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดในพื้นที่ 24 จังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมต่อไป”

ด้านสถานการณ์พลังงานนั้นได้ดำเนินการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมจนส่งผลกระทบกับแหล่งเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเสียหายใด ๆเกิดขึ้น ส่วนก๊าซธรรมชาติ ขณะนี้ ปตท. สามารถส่งมอบ 4,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ตามแผนที่กำหนดซึ่งในจำนวนนี้ 37 ล้านลูกบาศก์ฟุต ถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าระยอง และโรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อทดแทนการหยุดผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวังน้อย โรจนะฯลฯ

ด้านการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่มีการขุดเจาะเปิดทางน้ำไหลลงสู่ทะเล ซึ่งหลายแห่งมีแนวท่อส่งน้ำมันและก๊าซนั้น ปตท. ได้มีการส่งทีมวิศวกรเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยตลอด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกรมธุรกิจพลังงานพบว่าขณะนี้ได้มีการปิดสถานีจำหน่าย NGV เพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี รวมเป็น 46 แห่ง ด้านการจัดส่งก๊าซ NGV เนื่องจากมีการปิดสถานีต้นทางทำให้ทางด้านตะวันตก ยอดการขนส่งก๊าซ NGV ลดลง 1,180 ตันต่อวัน แต่ได้นำก๊าซ NGV จากสถานีด้านตะวันออกเข้ามาชดเชย 480 ตันต่อวัน ทำให้ก๊าซ NGV ลดลงไป 650 ตันต่อวันเท่านั้น ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้ติดตามและหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพออย่างแน่นอน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด