นานมีบุ๊คส์เปิดตัวโครงการยกระดับคุณภาพการอ่าน ของเยาวชนไทยด้วยวรรณกรรมชั้นเยี่ยม

พฤหัส ๒๐ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๓๔
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยด้วยวรรณกรรมชั้นเยี่ยม เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “การเขียนวิจารณ์วรรณกรรม” จากผลงานเขียนของ “คุณประภัสสร เสวิกุล” นักเขียนคุณภาพและคอลัมนิสต์ชื่อดังของประเทศไทย กับผลงานคุณภาพ จำนวน 12 เรื่อง หวังเด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ด้านอื่นๆ จากการอ่านหนังสือที่มีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยด้วยวรรณกรรมชั้นเยี่ยม ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าว ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยการเสวนาในห้วข้อ “การเขียนวิจารณ์วรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์” โดยคุณประภัสสร เสวิกุล, ผศ.สกุล บุณยทัต, คุณวชิระ ทองเข้ม และ ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ และ Workshop ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนวิจารณ์วรรณกรรมชั้นเยี่ยมเพื่อยกระดับการอ่านของเยาวชนไทย” โดย ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ณ ห้อง Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเพื่อผู้อ่านชาวไทยมาเกือบ 20 ปี มองเห็นความสำคัญของวรรณกรรมเยาวชน โดยเฉพาะนวนิยายของนักเขียนไทยชั้นนำ ที่เด็กรุ่นใหม่ยังไม่มีโอกาสได้รู้จัก และได้อ่าน ซึ่งจะมีเรื่องราวที่แสดงถึงวัฒนธรรม การใช้ภาษา การจินตนาการจากเรื่องราวที่อ่าน โดยเฉพาะผลงานเขียนของคุณประภัสสร เสวิกุล ผลงานแต่ละเล่มต่างก็เป็นหนังสือคุณภาพ ควรค่าแก่การอ่านทั้งสิ้น ดังนั้น การนำวรรณกรรมมาป็นสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน จะทำให้เด็กและเยาวชนไทย ไม่เพียงแต่เข้าใจวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของไทย เด็กๆ ยังจะได้เห็นถึงการใช้ภาษาที่ลุ่มลึก และสละสลวยอีกด้วย บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทย โดยคัดสรรนวนิยายคุณภาพของคุณประภัสสร เสวิกุล จำนวน 12 เล่ม ที่สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ได้จัดพิมพ์มาเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้อ่านกัน โดยความมุ่งหวังว่าเยาวชนไทยจะได้อ่านและชื่นชมซึมซับรสชาติที่ประณีตของภาษา และแง่คิด ต่าง ๆ จากผลงานวรรณกรรมของคุณประภัสสร เสวิกุล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนไทยหันมาสนใจอ่านวรรณกรรมกันมากยิ่งขึ้น”

ด้าน ประภัสสร เสวิกุล กล่าวว่า “ในปัจจุบัน ทุกหน่วยงานในประเทศไทยต่างตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และร่วมกันรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนทุกเพศทุกวัย ฉะนั้นผมเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของเยาวชนไทยเช่นกัน รวมถึงผลักดันให้เยาวชนได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ผมจึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ได้เลือกหนังสือทั้ง 12 เล่มของผมมาเป็นหนังสือนำร่องของโครงการนี้ ซึ่งผมก็หวังว่าหนังสือของผมจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หันมาสนใจการอ่านวรรณกรรมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเขียนวิจารณ์ก็ยังจะช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการเขียน และการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งในอนาคตเด็กและเยาวชนก็จะได้รู้จักเลือกอ่านหนังสือดีมีคุณภาพของนักเขียนชั้นนำท่านอื่นๆ ต่อไป

เกี่ยวกับการประกวดการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม-ผลงานของ “ประภัสสร เสวิกุล” นักเรียนและนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา-ระดับอุดมศึกษา โดยเลือกหนังสือผลงานของคุณประภัสสร เสวิกุล จำนวน 1 เรื่อง จาก 12 เรื่อง ที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้แก่ 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล, แกมกลิ่นสุคนธา, ซิงตึ๊ง, บ้านก้านมะยม, มงกุฎดาริกา, ม่านมรสุม, ลอดลายมังกร, สำเภาทอง, เหลื่อมไหม ลายเหมย, ถนนสายใบไม้ร่วง, ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน และผลงานเล่มล่าสุดกับ จะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาว โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีรางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง กุมภาพันธ์ 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com ติดต่อสอบถาม คุณสิตา, คุณชวลิตา โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5226, 5232 โทรสาร 0-2662-0919 มือถือ 08-5070-9162 e-mail: [email protected]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สุวิสา วิฑิตกพัทธ์ ประชาสัมพันธ์ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

โทร. 0-2662-3000 ต่อ 5233

e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด