กระทรวงพลังงานเล็งลดค่าไฟช่วยอุตสาหกรรม และครัวเรือน ถูกน้ำท่วม

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๑๖
นายพชร นริพทะพันธุ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยของศูนย์อำนวยการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงพลังงาน ซึ่งมี พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเร่งหาแนวทางและมาตรการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าและการพลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งอื่นๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในวันนี้ พล.ต.ท. วิเชียร โชติสุกติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ได้เชิญ ผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และ สำนักงานคณะกรรมการกับดูแลกิจการพลังงาน (สกพ.) เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการ ซึ่งในการนี้มีการสรุปว่า นอกจากหน่วยงานด้านไฟฟ้าจะมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนเรื่องควรระวังต่างๆแล้ว กระทรวงพลังงาน ยังได้ขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. พิจารณาหาแนวทางลดค่าไฟฟ้า นอกเหนือจากแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของภาคอุตสาหกรรมและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ นายชุมพล ฐิติยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือของกระทรวงพลังงานเพิ่มเติมที่ จังหวัด ปทุมธานี เพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด