ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จัดประชุมที่ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา

พุธ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๒:๐๐
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 ทางสำนักงานคณะกรรมการการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย จัดการประชุมชี้เเจง เรื่อง"กระบวนการ และเเนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์" ณ ห้องพรรณรายชั้น 3 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา โดยมีนางจันทรา บูรณฤกษ์-เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด