ภาพข่าว: รมช.คลังฯ แถลงสรุปมาตรการบ้านหลังแรก

อังคาร ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๑ ๑๐:๒๙
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรีกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์แถลงสรุปมาตรการบ้านหลังแรกในด้านภาษี และมาตรการด้านสินเชื่อ ณห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด