ภาพข่าว: “APCS ซื้อขายวันแรก”

พฤหัส ๒๙ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๖:๑๓
จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ และอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น หรือ “APCS” ร่วมทำพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บมจ. เอเซีย พรีซิชั่น ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ที่ทำจากโลหะประเภทต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด