ภาพข่าว: ต้อนรับนักศึกษา

จันทร์ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๔:๔๒
คุณนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาขั้นตอนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ตลอดจนระบบการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่โรงงาน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยทาง QTC ได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าชมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการต่อยอดความรู้ของนักศึกษานอกห้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด