ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

พฤหัส ๑๕ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๑:๕๑
นางเสาวนีย์ กมลบุตร นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554และร่วมกันตั้งจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14กันยายน 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด