ภาพข่าว: L&E ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “การควบคุมภายในเกี่ยวกับงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ”

อังคาร ๑๓ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๑:๕๗
คุณนงราม วงษ์วานิช (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสุวรรณ ดำเนินทอง (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยคุณปกรณ์ ปริมาสพร (ขวาสุด) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนชั้นนำในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีภายในประเทศ จัดงานสัมมนาหัวข้อ“ การควบคุมภายในเกี่ยวกับงานทางการเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่ากิจการ” ณ.หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด