ภาพข่าว: สคฝ. ร่วมเสวนา “ประชาชนได้อะไร รัฐได้อะไร จาก พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551”

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๐:๔๓
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)(คนที่ 3 จากซ้าย) และนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (คนที่ 4 จากซ้าย)ร่วมอภิปรายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในงานสัมมนาเรื่อง“ประชาชนได้อะไร รัฐได้อะไร จากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา พร้อมผู้อภิปรายผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ณ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อเร็วๆนี้

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17 — 18 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักผู้บริหารและสื่อสารองค์กร โทร. 02-272-0300 ต่อ 127 / www.dpa.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด