ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

พฤหัส ๐๘ กันยายน ๒๐๑๑ ๐๙:๕๔
นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่เขตหลักสี่ จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ โดยบริษัทฯ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 40 ชุด เพื่อให้นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษาโดยมุ่งเสริมสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ อย่างครอบคลุมทั้งในและนอกห้องเรียน และยกระดับมาตรฐานการเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เขตฯ ได้เรียนเชิญผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานรับมอบฯ ในวันที่ 13 ก.ย. 54 เวลา 09.00 น. พร้อมทั้งรับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และทุนการศึกษา จาก สโมสรไลออนส์ ปัญจมิตร กรุงเทพ ฯ และ สโมสร ไลออนส์ บุญฤทธิ์ กรุงเทพ ฯ และมอบเกียรติบัตรการประกวดการผลิตสื่อ (E - Book) แก่ครู จำนวน 3 ท่านด้วย

นางสาวระเบียบ กล่าวด้วยว่า โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เป็นโครงการที่สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับนายประสพ สนองชาติ ประธานกรรมการบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตหลักสี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้มอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อน้องให้แก่โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ จำนวน 1 ห้อง เป็นโรงเรียนแรก จากนั้นจึงได้ขยายต่อมายังโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) และจะขยายต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตหลักสี่ให้ครบทั้ง 6 โรงเรียนต่อไป

สำหรับบริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ภายในบริเวณ North Park โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 15 ปี มุ่งเน้นที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด