TTA แต่งตั้งกรรมการใหม่สองท่าน

พฤหัส ๐๑ กันยายน ๒๐๑๑ ๑๕:๕๕
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านแทน นางโจอี้ ฮอร์น และ นางปรารถนา มงคลกุล ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และ 15 สิงหาคม 2554 ตามลำดับ

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของTTA โดยทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการ TTA กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ ศ. ดร.วรภัทร และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก จะได้นำประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญอันมีค่าเพื่อส่งเสริมความสำเร็จให้กับ TTA ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้”

ศ. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด จาก Kellogg School of Management มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ก่อนจะมาเป็นประธานกรรมการ บริษัท ปริญศิริ จำกัด (มหาชน) และ ที่ปรึกษาบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสองแห่ง

ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก อัศวานันท์ เคยเป็นอดีตหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเคนซี จำกัด ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมายของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมายกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นสองบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ด้านการสื่อสารและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สาขานิติศาสตร์ ประจำคณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังมีผลงานด้านบทความและหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมากมาย

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ศ. ดร.วรภัทร และ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก สู่คณะกรรมการบริษัทของ TTA เนื่องจากประสบการณ์และความรู้ความสามารถของทั้งสองท่านจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับ TTA เป็นอย่างดี โดย ศ.ดร.วรภัทร เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และการบริหารจัดการ ในขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษ อธึก ก็มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดีเยี่ยม”

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์

รวิษฎา อังคีรส อีเมล์: [email protected]

หรือบริษัท จีเอชซี เอเซีย จำกัด

ชุตินันท์ คุณะดิลก อีเมล์: [email protected]

ปิยะภัทร์ สุริยศักดิ์ อีเมล์: [email protected]

โทร. +66 (0) 2357 1183

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2357 1180-3 ext. 111 ปิยะภัทร์ สุริยศักดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด