ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

จันทร์ ๑๕ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๗:๓๕
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตรนางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลัง ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554และร่วมกันตั้งจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15สิงหาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด