ภาพข่าว: งานเปิดตัวสื่อสร้างสรรค์ การป้องกันการฆ่าตัวตายวันอังคารที่ 6-7 สิงหาคม ณ หอศิลปกรุงเทพมหานคร

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๓๙
สมาคมสายใยครอบครัว ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีธัญญา และองค์กรเอกชน รวมพลังเยาวชนจิตอาสาต้าน “หยุดการฆ่าตัวตาย” ที่เล็งเห็นคุณค่าการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อร่วมพลังปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้สังคมหันมาร่วมกันให้ความสำคัญและหาทางป้องกันการฆ่าตัวตายของบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ได้ร่วมกันจัดโครงการ “ร้อยเรื่องราว ล้านเรื่องเล่า ป้องกัน การฆ่าตัวตาย” (Million Care Million Share) ปี 2 , มีการเปิดตัวสื่อสร้างสรรค์ ที่แสดงงานในวันที่ 6-7 สิงหาคม 54 โดย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในงานดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด