ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

พุธ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๓๘
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ณห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด