ภาพข่าว: บลจ. ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์

ศุกร์ ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๐๓
บลจ. ทิสโก้ จำกัด โดย อารยา ธีระโกเมน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการอำนวยการ และธีรนาถ รุจิเมธาภาส (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย บริษัทพานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย สมชาติ สงวนสุข (ที่ 2 จากซ้าย) Director และแสวง ศรีคำ (ซ้ายสุด) Special of Production Engineer ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบลจ.ทิสโก้ เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีขนาดกองทุนประมาณ 170 ล้านบาท ณ ห้องประชุม บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ็พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด