ภาพข่าว: การกระชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง

พุธ ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๓๘
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการกระชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง Executive Workshop : MOFStrateqic Direction to promote economic and social sustainability

โดยมีนางเบญจา หลุยเจริญ นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นางเสาวนีย์ กมลบุตรนายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง เข้าร่วมในการประชุม ณห้อง Residence 305 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด