ภาพข่าว: ประกาศผลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำปี 2554

อังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๐๘:๕๑
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จัดงานแถลงข่าว “ประกาศผลการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8” ประจำปี 2554 โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการตัดสินแต่ละประเภท ได้แก่ ประภัสสร เสวิกุล (ที่สองจากซ้าย) ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (ที่สามจากขวา) ศ.ดร.กีรติ บุญเจือ (ซ้ายสุด) ผศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร (ที่สามจากซ้าย) ผุสดี นาวาวิจิต (ที่สองจากขวา) และ นิวัฒน์ ธาราพรรค์ (ขวาสุด) ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมตวันนา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด