ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๐๒
นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้ ครั้งที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด