ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(24 มิถุนายน 2554)

ศุกร์ ๒๔ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

09.00 น. - 16.30 น. กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับม.นเรศวรจัดสัมมนาทาง

วิชาการ เรื่อง “Renewable Energy to a Sustainable

Energy Supply" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.)

09.00 น. The Fifth Asia-Pacific Urban Forum to be Convened

in Bangkok ณ UN Conference Centre, Rajadamnern Nok

Avenue, Bangkok

10.00 น. - 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม "Green Mekong Forum" โดย รอง

อธิบดีกรมเศรษฐกิจกระทรวงต่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ณ

ห้องประชุม Infinity 1 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์

กรุงเทพฯ

11.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “บทบาทสื่อกับความมั่นคงของชาติ” งานมหกรรม

“คนสร้างข่าว จริยธรรมสร้างคน”

13.00 น. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลด

ภาระดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคล ณ กระทรวงการคลัง

13.30 น. - 15.30 น. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดพบปะ

หารือระหว่างคณะกรรมการฯ กับ ทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจ

ไทยไทย ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด