นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีเปิดแคมเปญ “คิด ใช้ ฟื้นฟู อนุรักษ์” รวมพลังทำความดี ถวายพ่อ

พฤหัส ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๓:๔๕
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานพิธีเปิดแคมเปญ “คิด ใช้ ฟื้นฟู อนุรักษ์” รวมพลังทำความดี ถวายพ่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 น.

กระทรวงพลังงาน จัดงานรณรงค์แคมเปญ “คิด ใช้ ฟื้นฟู อนุรักษ์” รวมพลังทำความดี ถวายพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้ตระหนัก และมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงาน และหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2554 พร้อมมีพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารบี ตึก Energy Complex (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์) กระทรวงพลังงาน ถ.วิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด