ภาพข่าว: บริหารกองทุน

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๔:๔๗
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และ ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลและบริการดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน โดย บลจ.ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุน ด้วยความโดดเด่นด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด