ภาพข่าว: ธสน. จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเศรษฐกิจ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๓:๔๘
นายชนะ บุณยะชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่อง“ผลกระทบการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEsกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์” จัดโดย ธสน. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ธสน.สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด