สสว. นำผู้ประกอบการ SMEs ไทย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจภายในงาน The 6th China (Fujian) Commodity Global Purchasing Fair (FCGPF) 2011

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๑๑ ๑๗:๕๒
สสว. ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย—จีน นำผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 35 ราย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจและแสดงสินค้า ในงาน The 6th China (Fujian) Commodity Global Purchasing Fair (FCGPF) 2011 สาธารณรัฐประชาชนจีน หวังสร้างความเข้มแข็งและขยายตลาดทางการค้า

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18—22 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดย สสว. ได้ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย—จีน นำผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่มีศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องครัวและของตกแต่งในครัวเรือน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา และกลุ่มเครื่องประดับและอัญมณี จำนวน 35 ราย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจและแสดงสินค้าในงาน The 6th China (Fujian) Commodity Global Purchasing Fair (FCGPF) 2011 ณ เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งงานดังกล่าว สสว. ได้รับเชิญจากสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

“การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทย เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ขณะเดียวกันเรามีความคาดหวังว่า การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ เดินทางเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางการค้าดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs ในการขยายฐานการตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านการผลิต การค้า และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นการกระตุ้นให้เกิดพันธมิตรธุรกิจ ด้านการค้าและการลงทุน และรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ”

สำหรับงานนิทรรศการและแสดงสินค้านานาชาติ The 6th China (Fujian) Commodity Global Purchasing Fair (FCGPF) in Fuzhou เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลฟูเจี้ยน ครอบคลุมการค้าต่างประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไต้หวัน ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 โดยกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเจรจาการค้า การหาคู่ค้าและผู้แทนจำหน่าย การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการจำหน่ายสินค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด