ภาพข่าว: “เรียนรู้เรื่องการออมกับ SET JFC 2011”

ศุกร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๕๙
ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานการเงินและงานบริหาร และ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับเยาวชน ระดับม.ต้น-ม.ปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม SET Junior Financial Club 2011 (SET JFC) รุ่นที่ 3 และ 4 เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงิน ผ่านฐานกิจกรรมที่สนุกสนาน เช่น วางแผนการเงินกับ Live and Learn Finance Game , เรียนรู้การลงทุนเสมือนจริง กับ Stock Simulation ฯลฯ โดยมี พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆ ทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำเทคนิคอย่างใกล้ชิด

SETJFC เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และมีทักษะด้านการเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยปีนี้จัด ขึ้น ทั้งหมด 6 รุ่น ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.tsi-thailand.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด