ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มบริการ CA Tracking Status ตอบโจทย์สมาชิกผู้ออกหลักทรัพย์

พุธ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๐๘:๒๙
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้เพิ่มบริการใหม่ของงานทะเบียนให้กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ TSD ให้บริการ คือ บริการ “CA Tracking Status” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกแก่สมาชิกผู้ออกหลักทรัพย์ โดยเป็นช่องทางให้ผู้ออกหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้ TSD เป็นนายทะเบียน สามารถติดตามสถานะความคืบหน้าการดำเนินการของงานปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (XM) และงานปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล (XD) ซึ่งดำเนินการโดย TSD เช่น อยู่ในขั้นตอนจัดทำข้อมูลผู้ถือหุ้น ขั้นตอนจัดพิมพ์และบรรจุเอกสาร และขั้นตอนส่งเอกสารออกให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยใช้บริการผ่านช่องทาง SET Portal ได้อย่างรวดเร็วบนระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ ที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้แก่ผู้บริหาร รวมทั้งวางแผนการทำงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด