ภาพข่าว: “ตลท.มอบรางวัลส่งเสริมการออมในโครงการประกวดเรื่องเล่า”

พุธ ๐๔ พฤษภาคม ๒๐๑๑ ๑๐:๒๔
จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย สุดไผท เมืองไทย ประภัสสร เสวิกุล ตัวแทนคณะกรรมการตัดสิน ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดเรื่องเล่า “ฉลาดออม ฉลาดใช้ ฉลาดลงทุน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชน เรียนรู้แนวคิดการบริหารเงิน ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์หรือจินตนาการการออมในชีวิตประจำวันผ่านเรื่องเล่า โดยได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานรวม 1,377 ผลงาน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด สามารถดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และทุกระดับที่ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด