ภาพข่าว: สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 สมทบโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก สำนักงานมูลนิธิพอ.สว. ที่ผ่านมา

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๑ ๐๘:๓๔
สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 โดยท่านนายกสโมสร วิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ และสมาชิกร่วม บริจาคเงินสมทบโครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 84 ดวงตา รวมเป็นเงินบริจาค จำนวน 235,200 บาท แก่นายแพทย์ ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิพอ.สว. เมื่อ เร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด