ภาพข่าว: ตลท.มอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ แก่รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย

พุธ ๒๐ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๑:๐๘
จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ (ขวาสุด) พร้อมด้วย ชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบเงิน 2,000,000 บาทแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพและศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย และอุบัติภัยฉุกเฉิน โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยให้เกียรติรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด