ภาพข่าว: ธสน. จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับกรมส่งเสริมการส่งออก

พฤหัส ๓๑ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๗:๑๔
นายชนะ บุณยะชัย (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 1 และนางสุธาทิพ ภัทรวิมลพร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 ธสน. ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “บริการทางการเงินเพื่อการส่งออกและการลงทุน” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ธสน. กับกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายวุฒิชัย ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ กรมส่งเสริมการส่งออก เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด