โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส จัดเสวนา เรื่อง "อย่างไรให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เมื่อเรียนในโรงเรียนนานาชาติ"

อังคาร ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๔:๔๔
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สุขุมวิท 107ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนา“ทำอย่างไรให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เมื่อเรียนในโรงเรียนนานาชาติ”วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 -14.00 น.ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส สุขุมวิท 107

กำหนดการ

12.00 น. สื่อมวลชนพร้อมกันที่หน้ารถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช

12.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

13.00 น. เสวนาเรื่อง “ทำอย่างไรให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ”

โดยวิทยากรชื่อดัง ดร.จอม ชุมช่วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์

มีประเด็นการพูดคุยดังนี้

1.สิ่งแวดล้อมที่เด็กต้องพบเจอ การเตรียมตัว ในสถานที่ต่างจากบ้านที่เขาอยู่อาศัย

2.การปรับตัวของเด็ก ๆ ทังเรื่องการสื่อสาร ภาษา กิจกรรมต่าง ๆที่เขาต้องพบ ในโรงเรียนนานาชาติ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู ที่ต้องช่วยให้คำแนะนำ สนับสนุนและเป็นกำลังใจต่อเด็ก เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

14.00 น. จบการเสวนา เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 026882300

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด