ภาพข่าว: ธสน. จับมือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาฟรี เรื่องเศรษฐกิจไทยและตลาด AEC ปี 2554

อังคาร ๒๒ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๗:๑๔
นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา Focus Group เรื่อง “เศรษฐกิจการค้าไทยและตลาด AEC” จัดโดย ธสน. ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนักธุรกิจไทยและผู้ส่งออก SMEs เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีนายสัณฐิติ์ ผลภาษี (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธสน. และนางสาวชิยาวรรณ จงวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นวิทยากร ณ ธสน. สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด