ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

จันทร์ ๑๔ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๓:๒๕
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ อาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด