ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศึกษาทางเลือกปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย NVDR เน้นอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนต่างชาติ

พุธ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๗:๕๗
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างศึกษาหลากหลายแนวทางปรับปรุงกระบวนการซื้อขาย NVDR เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ลงทุนต่างชาติและบริษัทหลักทรัพย์ พร้อมนำไปหารือผู้เกี่ยวข้อง และ ก.ล.ต. เพื่อหาข้อสรุปแนวทางที่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป

นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย NVDR (ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย) ตามแผนกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างศึกษาหลากหลายแนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว โดยมุ่งลดข้อจำกัดและอุปสรรคในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย NVDR และเพื่อให้การซื้อขาย NVDR สะดวกและเข้าใจง่าย สำหรับ ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ซื้อขายด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหารือกับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเปิดรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาหาข้อสรุปว่าจะดำเนินการในแนวทางใด รวมทั้งพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222

สื่อมวลชน ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0 2229 2036 /วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0 2229 2797 / อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด