คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เยี่ยมชมโรงงานแบรนด์

พุธ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๒๘
คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเดินทางเข้าเยี่ยมชมขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลของ โรงงาน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผลิตอาหารเสริมสุขภาพตรา “แบรนด์” อาทิ แบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ และแบรนด์วีต้าพรุนสกัดเข้มข้น ซึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี (GMP) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของ HACCP รวมทั้งบริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 9.30-11.30น. ณ โรงงาน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด