ภาพข่าว: PRANDA จัดประชุม World Sale Meeting 2011

จันทร์ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๔:๓๘
คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทแพรนด้า พร้อมด้วย กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทในเครือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม “Pranda Group 10th World Sales Meeting” เพื่อสรุปภาพรวมและประเมินสถานการณ์ตลาดเครื่องประดับ อัญมณี แต่ละประเทศ ร่วมไปถึงการกำหนดเป้าหมายภายในปี 2554 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด