ภาพข่าว: “สถาบันคุ้มครองเงินฝากจับมือธนาคารแห่งประเทศไทย” โรดโชว์ จ.เชียงราย

พฤหัส ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๔:๓๐
นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) พร้อมด้วยนายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “ความมั่นคงของสถาบันการเงินและการคุ้มครองเงินฝาก” แก่สถาบันการเงินและผู้ฝากเงิน ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วนี้ๆ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 17 — 18 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 5 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สำนักผู้บริหารและสื่อสารองค์กร โทร. 02-272-0300 ต่อ 127 / www.dpa.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด