ชมฟรี!!! งานมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2-3 มี.ค. นี้

พฤหัส ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๐๙:๒๔
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เชิญชมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม ประจำปี 2554 ณ ลานหน้าศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (ด้านสนามศุภชลาศัย)

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และได้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงาน ช่างของคนไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดกิจกรรมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานขึ้นในทุกๆปี เพื่อกระตุ้นให้แรงงานไทยสนใจ และเห็นความสำคัญของ การพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ ฝีมือ ให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สำหรับในปี 2554 นี้งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านช่าง งานนัดพบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ งานสาธิตการฝึกอาชีพ (Happy Work Place) สาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน งานแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ของสถานประกอบกิจการ ศูนย์บริการข้อมูลด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และกิจกรรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

โดยพิธีเปิดในวันที่ 2 มีนาคม เวลา 15.30น. ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้สนใจเข้าชมงานสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. — 20.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด