ภาพข่าว: สภากาชาดไทย วางใจ บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนต่อเนื่อง 8 ปี

จันทร์ ๓๑ มกราคม ๒๐๑๑ ๑๑:๕๒
บลจ.ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ และสภากาชาดไทย นำโดย แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามในสัญญาเเต่งตั้งผู้จัดการกองทุนสภาพคล่อง กองทุนระยะยาว เเละสัญญารับฝากทรัพย์สินสภากาชาดไทย ระหว่างสภากาชาดไทย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดย บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนส่วนบุคคลให้แก่สภากาชาดไทยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 8 ปี ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ แถวบน

1.อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ บลจ.ทิสโก้ (กลาง)

2.ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ (ที่ 2 จากขวา)

3.สาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการการลงทุนธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ทิสโก้ (ที่ 2 จากซ้าย)

บุคคลในภาพ แถวล่าง

1.แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (กลาง)

2.คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา เหรัญญิกสภากาชาดไทย (ซ้าย)

3.ประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังสภากาชาดไทย (ขวา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด