ถิรไทย รับมอบ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.).

พุธ ๑๒ มกราคม ๒๐๑๑ ๑๘:๐๗
นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และทีมผู้บริหาร รับมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.384-2543ขนาด 300 MVA แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 300KV โดยมี นายชัยยง กฤตผลชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้มอบ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด