ภาพข่าว: บลจ.ทิสโก้ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนวกิจประกันภัย

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๖:๕๓
บลจ.ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ ในโอกาสที่ บลจ. ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย ให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเร็วๆ นี้

บรรยายใต้ภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ หัวหน้าธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

2.อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

3.ปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

4.สุกัญญา ปัณฑพรรธน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด