สสว. ร่วม สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนา “จากทฤษฏี สู่ สนามการค้า ไทย-จีน”

พฤหัส ๑๖ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๐๙:๓๕
จากการที่เศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารภายมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดจีน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจ SMEs ไทย จึงได้มีสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “จากทฤษฏี สู่ สนามการค้า ไทย-จีน” เพื่อเพิ่มทักษะ ให้คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจในตลาดประเทศจีนแก่ผู้ประกอบการรายย่อยของไทย

โดยเนื้อหาในงานสัมมนาจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการไทยในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในธุรกิจส่งออกกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, การบรรยายในหัวข้อ “ทำธุรกิจกับคนจีนอย่างไรให้ได้ผล” โดยวิทยากรพิเศษ ดร.พิษณุ เหรียญมหาศาล อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เจ้าของสมญา Mr. China และการถ่ายทอดประสบการณ์การค้าจากผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสว. ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในงาน The 12th China (Shantou) International Food Transaction Expo

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการงานสัมมนา “จากทฤษฏี สู่ สนามการค้า ไทย-จีน” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.30 น. ห้องวาสนา โรงแรมเรดิสัน พระราม 9 นั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2348-0230, 0-2348-0064 หรือ 0-8750-47221 Fax : 0-2348-0332 E-Mail : [email protected] โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมย่อยสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Capacity Building Program 2553)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด