ภาพข่าว: รางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลเอกชนดีเด่น”

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๑๙
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี เข้ารับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น” ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลเอกชนดีเด่น ประจำปี 2553 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด