ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๖:๕๑
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ และนายสมชาย พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงการคลังนำเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทั้ง 2พระองค์ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณอาคารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด