ภาพข่าว: มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร คัดเลือกรอบที่ 2 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๑๔
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร (ที่ 2 แถวบนจากซ้าย) ร่วมกับคณะกรรมการโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร ประกอบด้วย ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง (ที่ 6 แถวบนจากซ้าย) ,นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร (ที่ 7 แถวบนจากซ้าย) , นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ที่ 8 แถวบนจากซ้าย) , นางสุพรรณี วาทยะกร (ที่ 5 แถวบนจากซ้าย) ,นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ที่ 3 แถวบนซ้าย) , นายกฤษณะ บุญยะชัย (ที่ 1 แถวบนจากซ้าย) และนางสุนันท์ ณ นคร (ที่ 4 แถวบนจากซ้าย) ดำเนินการคัดเลือกทีม นิสิต นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในรอบ 5 ทีมให้เหลือเพียง 3 ทีมที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายในการลงพื้นที่จริง ภายใต้หัวข้อโครงการ “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด