มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร คัดเลือกรอบที่ 2 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาประจำปี 2553 “สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA”

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๑๒
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นครได้ร่วมกับคณะกรรมการ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ทำการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงการ“สร้างสรรค์สังคมที่เป็นสุขกับ TMA” เพื่อพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ทีมชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 540,000 บาท และทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ทีมสุดท้าย ได้แก่ 1. ทีมโครงการ "ป.ปลากลับอ่าว" ชื่อทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีม 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2.โครงการ"พัฒนามาตรฐานวงการฟุตบอลไทย : ตามรอยสตั๊ด" ชื่อทีมสายลมแสงแดด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3. โครงการ " เกาะสะอาด ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุข" ชือทีม Community Activities จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด