ภาพข่าว: เยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๖:๓๗
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (คนที่ 4 จากซ้าย) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนพ. เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายพดด้วง คงคามี ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ (คนที่ 3 จากซ้าย) นำเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1.6 MW โดยขายให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด