สสว. ร่วมสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยก่อนบุกตลาดจีน

อังคาร ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๖:๒๗
นางสาว พนิตพิชา ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนด้านการเงิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นางสาววิมล จารุสถิติ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ และ นาย เฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย-จีน จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “เพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมก่อนเจรจาธุรกิจ” เพื่อเป็นให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี (SMEs) ในการทำธุรกิจเขตพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมงาน The 12th China (Shantou) International Food Transaction Expo เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด